Możliwość komentowania Szybka oraz rzetelna wycena spółki została wyłączona

Sprawna oraz profesjonalna wycena spółek
Sprawna oraz profesjonalna wycena spółek gwarantowana jest przez markę Cann Advisory. Prace wykonane są przez wykwalifikowanych ekspertów, podchodzących do zleceń z zaangażowaniem. Zleceniodawcy mogą oczekiwać, że wszystko będzie wykonane na najwyższym poziomie. Eksperci wyceniają: podmioty gospodarcze, wydzielone segmenty przedsiębiorstw, pakiety większościowe oraz mniejszościowe w spółkach, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może dotyczyć: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm z sektora średniego oraz do dużych zakładów pracy a także spółek. Zawsze w czasie czynności takiej jak wycena spółek wdrażane są techniki adekwatne dla celów klienta. Specjaliści dodatkowo uwzględniają bieżącą sytuację finansową podmiotu. Doświadczenie ekspertów pozwala na kompleksowe podejście, a także na to, by analizować wyceny spółek opracowane przez innych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłosić się, gdy: ma mieć miejsce nabywanie albo sprzedaż firmy, zaplanowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział przedsiębiorstwa lub wszechstronne planowanie podatkowe. Kolejne powody to: ma miejsce postępowanie arbitrażowe, ma miejsce emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, potrzebna jest ocena planowanych planów strategicznych, bądź odgórny wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest wszechstronna i obejmuje: wycenę nieruchomości oraz maszyn. Z tego powodu pozwala na efektywne realizowanie planów przedsiębiorstwa, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to marka polecana w branży.

+Reklama+

Comments are closed.